Firma kami telah mengadakan lebih daripada 150 seminar dan telah memberi latihan-latihan kepada lebih daripada 2000 kepada ketua-ketua Eksekutif dari sektor korporat dan urusan bank dalam jangka masa 20 tahun ini yang merangkumi bidang Perbankan, Kewangan, Pajakan dan Sewa Beli serta Penstrukturan Semula Korporat dan Likuidasi. Dengan kerjasama erat bersama dengan semua Bahagian Sumber Manusia di dalam sektor-sektor kewangan dan korporat, En. Matthias Chang telah membekalkan semua material latihan kepada semua tahap pengurusan.

Firma kami telah menerbitkan 23 Buku-buku Panduan Latihan yang digunakan dengan popular sebagai buku-buku panduan Rujukan Komputer Meja. Jikalau anda ingin membeli buku-buku panduan kami, sila hubungi firma kami dan kami sedia membantu.

 
 

 

SEMINAR UNDANG-UNDANG BERTERUSAN

MENU UTAMA
 

 

 

 

 

 

 

Registered®SKZC Chambers