Penolakan Liabiliti:

Material yang didapati dari laman web SKZC Chambers adalah untuk tujuan maklumat-maklumat am sahaja dan tidak harus dianggap sebagai nasihat undang-undang. Penghantaran atau penerimaan sebarang maklumat dari laman web ini tidak berniat untuk mewujudkan atau membentuk satu perhubungan antara peguam cara dan anak guam.

SKZC Chambers tidak menganggap dan menolak sebarang liabiliti terhadap sesiapa untuk kerugian atau kerosakan akibat kegunaan atau pergantungan seseorang atas semua material di dalam laman web ini dan ini termasuk sama ada kerosakan atau kerugian tersebut secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh penyataan-penyataan yang kurang tepat.

Semua pemerhati  dalam talian patut berunding dengan peguam cara peguam bela yang kompeten dan profesional sebelum bertindak atas maklumat-maklumat yang sedia ada di dalam laman web ini.

Butir-butir dalam laman web ini adalah hak cipta SKZC Chambers. Sebarang hasil semula, pengedaran atau penghantaran semula sebarang material yang diposkan pada web site SKZC Chambers tanpa mendapat keizinan kami secara bertulis terlebih dahulu adalah betul-betul tidak dibenarkan.

Walaupun kami telah memberi beberapa penghubung kepada web site yang lain, adalah dinasihatkan bahawa kami tidak mempunyai sebarang kawalan atas butir-butir laman web-laman web tersebut.